سافت مدیا | Softmedia سایت تخصصی كامپیوتر و اینترنت ،برنامه ،بازی ،فیلم ،موبایل ،ترفند و هزار و یک ناگفته ی دیگر http://chahchahe.mihanblog.com 2019-11-15T19:58:34+01:00 text/html 2011-08-08T17:57:49+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار وی پی ان مطمئن ، پر سرعت ، بدون قطعی ، پشتیبانی عالی http://chahchahe.mihanblog.com/post/756 <div style="text-align: center; "><img src="http://neginvpn.site40.net/baner.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="text-align: right; "><p dir="RTL" style="line-height: normal; "><span style="font-size: 7pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">سرویس </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">V-#-P-#-N</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;به شما این امکان را می دهد&nbsp;تا بتوانید از طریق یک سرور خارجی</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;در کشور آمریکا به شبکه سراسری اینترنت متصل شوید .</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;این اتصال از هر نقطه دنیا، موقعیت مکانی شما را به کشور آمریکا تغییر می دهد و </span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">شما در شبکه اینترنت یک کاربر آمریکایی شناخته می شوید ، شما پس از اتصال به</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;این سرویس ، در زمان باز کردن وب سایت، درخواست شما به سرور ما ارسال شده و</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;از این سرور دریافت می شوید و به دلیل اینکه سرور ما در کشور آمریکا واقع است ،</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;بدون هیچ فیلترینگ می توانید از سرویس سایتهای فیلتر شده استفاده نمائید و</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;بدون هیچ هراسی از مزاحمتهای اینترنتی براحتی در دنیای اینترنت قدم بزنید . و</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;بدون هیچ نگرانی با سرعت بالا به گشت و گذار بپردازید.</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;بطور مثال : شما زمانی که از کشور ایران از طریق </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">Dial-up</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA"> یا </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">ADSL</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA"> به</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;شبکه اینترنت متصل می شوید میتوانید موقیعت اتصال خود و </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">IP</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA"> که شرکت ارائه دهنده</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;سرویس اینترنت به شما اختصاص داده است را ملاحضه کنید . (&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">http://www.whoer.net</span><span dir="LTR"><a href="http://www.ip2location.com/"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; " lang="FA">/</span></a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">) </span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">شما قبل از استفاده از سرویس ما زمانی که وارد یکی از این سایتها می شوید به شما اطلاع میدهد</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;که از کشور ایران متصل شده اید و </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">IP Address</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA"> شما نمایش داده می شود . ولی زمانی که به سرور</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;ما متصل هستید ، پس از ورود به این سایتها به شما اطلاع می دهد که از کشور آمریکا متصل شده اید .</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;یکی دیگر از مزایای استفاده از این سرویس ، تبادل مالی از طریق اینترنت از کشور ایران می باشد</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;به صورتی که سایتهای این عمل را انجام میدهند </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">IP</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA"> شما را شناسایی کرده و در صورتی که</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;از کشور ایران باشید خدمات خود را به شما ارائه نمی دهند ولی زمانی که شما از سرویس م</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">ا استفاده می کنید یک کاربر از کشور آمریکا محصوب میشوید و می توانید به راحتی مبالغ</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;خود را از طریق حسابهای بانکی انتقال دهید و همچنین می توانید برای خرید از طریق</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;اینترنت در سایتهایی که اجازه دسترسی به شما نمی دهند استفاده کنید .</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;همچنین به وسیله این سرویس می توانید برای بروز رسانی کردن نرم افزارهایی که</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;به دلیل تحریم ، نمی توان این نرم افزارها را بروز رسانی کرد ، انجام دهید </span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">بطور مثال : نرم افزار آنتی ویروس </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">McAfee</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA"> را یه راحتی از این پس می توانید بروزرسانی کنید .</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;دیگر مزیت جدید استفاده از سرویس </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">Phone To</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); "> </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">Phone</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA"> شرکت </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">Skype</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA"> می باشد ، </span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">شرکت </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">Skype</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA"> سرویس </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">Phone To Phone</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA"> خود را از کشور آمریکا و کانادا به خود آن </span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">کشور به صورت رایگان در اختیار قرار داده است و شما می توانید با استفاده از سرویس</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;ما بعنوان یک کاربر آمریکایی به رایگان برای تماس با اقوام و دوستان خود در این دو کشور استفاده نمائید .</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: maroon; " lang="FA">برخی موارد استفاده از و-#-ی-#- پی-#- ان</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: maroon; " lang="FA"> </span></p><div style="text-align: justify;"> </div><ul style="text-align: justify;" type="disc"><li dir="RTL" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">تماس رایگان با کشور آمریکا و کانادا از طریق سرویس شرکت&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">Skype</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); "> </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">تبادل مالی و سازگار با تمام سایتهای تجارت الکترونیک مانند »&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">E-Gold , Paypal</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA"> , ... </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">سازگار با تمامی سایتهای ارتباط جمعی مانند »&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">Orkut ,Gazzag</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "> </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بدون محدودیت در سرعت ، زمان و پهنای باند ... </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">تغییر هویت شما از ایرانی به آمریکایی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">IP Daynamic</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "> </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">امنیت بالا برای انجام معاملات آنلاین </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">کد کردن اطلاعات ورودی و خروجی تبادل شده در اینترنت </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">جلوگیری از شنود و پیگیری اطلاعات محرمانه شما </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بروز رسانی ویندوز ، آنتی ویروس مانند »&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">MacAfee</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA"> , ... </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">دسترسی به سایتهای اینترنتی بسته شده بدون محدودیت و&nbsp;&nbsp; </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">سازگار با تمام ارتباطات و اتصالات اینترنتی </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">نصب بسیار ساده و آسان تنها با یک کلیک !!! </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">مبارزه با تحریماتی که برای کاربران ایرانی در اینترنت اعمال شده ... </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بدون هیچ گونه هزینه اضافی برای تلفن </span></li><li dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">و ........</span></li></ul><div style="text-align: justify;"> </div><p dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 7pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">اول تست کنید بعد خرید کنید</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">پرداخت فقط با کارت شارژ ایرانسل</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">برای دریافت اکانت تست و مشاهده سرویس ها به سایت ما مراجعه کنید</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><a href="http://www.neginvpn.site40.net/"><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; ">www.neginvpn.site40.net</span></b></a></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">yahoo id</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); " lang="FA">: </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); ">neginvpn</span></b></p> </div></div><div style="text-align: center; "> <br></div> text/html 2010-11-02T20:56:16+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار با همراه ۲۴ ، بانک خود را به گوشی موبایل‌تان بیاورید ! http://chahchahe.mihanblog.com/post/755 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/samanbank.jpg" alt="www.softmedia.ir - samanbank" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="text-align: justify;">شاید برای شما هم پیش آمده که خواستید سریعا موجودی حساب خود را چک کنید یا اینکه مبلغی را به حساب دیگران انتقال دهید ، یا قبوض خود را در هر ساعت از شبانه روز پرداخت کنید و یا حتی کارت شارژ برای سیم کارت گوشی خود بخرید در این پست با معرفی سامانه همراه بانک ، شما می توانید با گوشی خود و در هر ساعت از شبانه روز به حساب خود دسترسی و از مزایای همراه بانک استفاده کنید.</div></div><div style="text-align: center;"> <br></div> text/html 2010-10-29T18:08:01+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار موزیک ویدیوی بسیار زیبا به اسم قصه ی زیر زمین http://chahchahe.mihanblog.com/post/754 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/gheseye-zirzamin.jpg" alt="www.softmedia.ir - قصه ی زیر زمین" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="text-align: right;"><p style="text-align: right;">&nbsp; آهنگ جدید <strong>The Ways</strong>به همراه<strong> یاس</strong>، <strong>اروین خاچیکیان، آرین و آراد</strong> به نام <strong>قصه ی زیرزمین منتشر شد<strong>.</strong></strong></p> آهنگ ساز این قطعه کاوه آفاق است که و این قطعه برای تیتراژ فیلم راک آن ساخته ی شهیار کبیری استفاده شده است</div></div><div style="text-align: right;"> <br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><span><span><span><span><span><span><span><span id="ctl00_cphMaster_dtgDetails_ctl02_Label27" class="Label"><br></span></span></span></span></span></span></span></span><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/ghaleb/rar.png" alt="rar" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"> </font></font></font></font></font></font></font><a href="http://www.4shared.com/video/xj8JU741/The_Ways_Feat_Friends_-_Ghesse.html" target="_blank" title=""><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma">لینک دانلود با حجم 84 مگابایت</font></font></font></font></font></font></font></a></div> text/html 2010-08-30T18:03:35+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار تیزر قهوه تلخ مهران مدیری http://chahchahe.mihanblog.com/post/753 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/modiri.jpg" alt="www.softmedia.ir - modiri" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><div style="text-align: right;"><span><span><span><div style="text-align: center;"><br></div></span></span></span><div style="text-align: justify;"><span><span><span>در این سریال مهران مدیری (بلوتوس)، سیامك انصاری(نیما / استاد تاریخ/ مستشارالملك)، محمدرضا هدایتی (پادشاه/ جهانگیر شاه دولو)، سحر جعفری جوزانی (رویا/ دختر صدراعظم/ ناز خاتون)، سحر ذكریا (لعبت الملوك/ دختر پادشاه)، رضا فیض نوروزی (اعتمادالملك دیلمی/ صدراعظم)، برزو ارجمند (برزو خان/ سپهسالار اداره پیشمرگان)، بیژن بنفشه خواه (بیخودی الملك/ پسر صدراعظم)، آرام جعفری (كاترین/ سوگلی)، الیكا عبدالرزاقی (فخرالتاج/ زن پادشاه)، تادر سلیمانی (رستم/ سرآشپز/ اداره امیال مباركه)، فلامك جنیدی (كبوتر/ زن سرآشپز)، رضا نیكخواه (خوابگزار/ نوسترآقاخان داموس الملك)، شایان احدی فر (گنجشك خان دیلمی/ پسر اتابك)، شادی احدی فر (ضعیف السلطنه/ همسر دواء الملك)، عارف لرستانی (بلد الملك/ رئیس نظمیه، بلدیه، امنیه)، مریم بخشی (اخترالملوك/ زن صدراعظم)، علی لك پوریان (دامبول السلطنه/ اداره كیف همایونی)، ساعد هدایتی (طبیب دربار/ دواء الملك/ همسر دایی اقبال خان)، فاطمه هاشمی (ندیمه/ همدم الملك/ همسر دایی اقبال خان)، هادی كاظمی (توپولوف/ برادر كاترین/ باباشاه حشم دار)، جواد عزتی (پدر اتابك)، سعید پیردوست (پهلوون مشیر/ قهوه چی)، رامین پورایمان (دائی اقبال خان/ اداره سور و سات همایونی)، دریا امینیان (منیژالسلطنه/ همسر داموس الملك)، بیوك میرزایی (تیمور)، حمید كاشانی (شكوفه/ میرغضب)، امیرفرزام دهنوی (سرباز نظمیه)، شیما مومنی (كنیز السلطنه/ همسر بلدالملك)، سام نوری (معلم زبان فرانسوی)، بهشاد مختاری (مخبرالدوله سرسعدی)، مهدی ناطقی (سرباز نظمیه)، آزاده مهدی***زاده (ژوزفین/ندیمه كاترین) و شقایق رحیمی (ملیح السلطنه/ همسر دامبول السلطنه) ایفای نقش می كنند. </span></span></span><br></div><span>این سریال از 20 شهریور وارد شبکه نمایش خانگی می شود!</span></div></div><div style="text-align: center;"> <br></div> text/html 2010-08-16T19:36:29+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار نرم افزار دیکشنری مترجم گوگل http://chahchahe.mihanblog.com/post/752 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/Client-for-Google-Translate.jpg" alt="www.softmedia.ir - Client for Google Translate " vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><div style="text-align: justify;">گوگل به تازگی نرم افزار قدرتمند Client for Google Translate ارائه کرده است. با داشتن این Software به راحتی قادر خواهید بود تا با چند کلیک و بدون نیاز به رفتن وب سایت مترجم گوگل متن ها و کلمات مورد نظر خود را ترجمه و لذت ببرید. این نرم افزار مترجم گوگل قادر است بیش از ۵۰ زبان زنده دنیا (به همراه زبان شیرین فارسی) را به یکدیگر ترجمه نماید.<br><font face="Tahoma"><span><span><span><span><span><span><span><span id="ctl00_cphMaster_dtgDetails_ctl02_Label27" class="Label"><br></span></span></span></span></span></span></span></span><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/ghaleb/rar.png" alt="rar" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0">&nbsp; </font></font></font></font></font></font><a href="http://translateclient.com/translateclient.exe" target="_blank" title="">لینک دانلود مستقیم</a><font face="Tahoma"><span><span><span><span><span><span><span><span id="ctl00_cphMaster_dtgDetails_ctl02_Label27" class="Label"><br></span></span></span></span></span></span></span></span><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/ghaleb/rar.png" alt="rar" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0">&nbsp; </font></font></font></font></font></font><a href="http://translateclient.com/download.php" target="_blank" title=""><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma">لینک دانلود غیر مستقیم</font></font></font></font></font></font></a></div></div> text/html 2010-08-03T10:38:39+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار ببخشید شما خنگ تشریف دارید!؟ http://chahchahe.mihanblog.com/post/751 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/iq-test.jpg" alt="www.softmedia.ir - IQ test" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><div style="text-align: justify;">امروز می خوام بهتون یه سایت تست هوش درست و حسابی معرفی کنم ! www.intelligentelite.com سایتیه که شما می تونید بدون ثبت نام و با صرف 25 دقیقه زمان بفهمید که دارای چه ضریب هوشی هستید.<br><a href="http://www.intelligentelite.com/en/iq/info/long/" target="_blank" title="">برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.</a><br></div></div> text/html 2010-07-14T12:16:42+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار Microsoft Office 2010 Professional Plus http://chahchahe.mihanblog.com/post/750 <div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/microsoft-office-2010.jpg" alt="www.softmedia.ir - Microsoft Office 2010 Professional Plus " vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br></div><br><span style="font-family: Tahoma;">حتمآ اکثر شما&nbsp;&nbsp;مجموعه نرم&nbsp;&nbsp;افزاری آفیس&nbsp;&nbsp;را میشناسید و همانطور که می دانید این مجموعه شامل نرم افزارهایی است که&nbsp;&nbsp;برای نگارش متن بکار گرفته می شوند. آفیس محصول کمپانی بزرگ برنامه نویسی&nbsp;&nbsp;جهان یعنی مایکروسافت میباشد که تا به حال نسخه های مختلفی از آن را روانه&nbsp;&nbsp;بازارهای جهانی کرده است. 3 سال&nbsp;&nbsp;گذشته را شاید بتوان بدترین دوران مایکروسافت از بدو&nbsp;&nbsp;آغاز فعالیتهای آن&nbsp;&nbsp;به شمار&nbsp;&nbsp;آورد زیرا&nbsp;&nbsp;این کمپانی با ساخت ویندوز <span class="mykeyword">ویستا</span>، محبوبیت خود را تا حدودی در میان کاربران&nbsp;&nbsp; از دست داد و دلیل آن هم ضعف های بسیار زیای بود که در ویندوز ویستا به&nbsp;&nbsp;چشم میخورد. اگر چه مایکروسافت برای انتشار این ویندوز تبلیغات عظیمی&nbsp;&nbsp; را در&nbsp;&nbsp;سراسر دنیا انجام داد ولی این تبلیغات هم تاثیر چندانی در فروش این سیستم&nbsp;&nbsp;عامل نداشت. اما مایکروسافت با انتشار ویندوز سون مجددآ محبوبیت از دست&nbsp;&nbsp;رفته ی خود را در میان کاربران بدست آورد و شاید یکسال اخیر را بهترین&nbsp;&nbsp;دوران مایکروسافت قلمداد کرد زیرا قبل از انتشار ویندوز هفت صحبت هایی در&nbsp;&nbsp;رابطه با انتشار نسخه ی جدید مجموعه آفیس در سال 2010 شده بود که البته در&nbsp;&nbsp;این میان نسخه های آزمایشی بسیار زیادی از نسخه 2010 آفیس منتشر شد که این&nbsp;&nbsp;نرم افزارها تنها در اختیار&nbsp;&nbsp;بعضی از کارشناسان جهت تست نرم افزار قرار گرفت. اما&nbsp;&nbsp;بلاخره در چند روز&nbsp;&nbsp;پیش نسخه نهایی این&nbsp;&nbsp;مجموعه با نام <strong><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">Microsoft Office 2010&nbsp;&nbsp;Professional Plus</span></strong> به صورت رسمی از سوی شرکت مایکروسافت&nbsp;&nbsp;روانه بازارهای جهانی شد و&nbsp;&nbsp;امروز سایت میهن <span class="mykeyword">دانلود</span> مفتخر&nbsp;&nbsp; است که به عنوان اولین سایت ایرانی نسخه 2010&nbsp;&nbsp;مجموعه نرم افزاری آفیس را به صورت کاملآ <span class="mykeyword">رایگان</span> و با لینک مستقیم از&nbsp;&nbsp;سرورهای پر سرعت سایت در اختیار شما همیهنان عزیز قرار دهد. پیش از این&nbsp;&nbsp;مایکروسافت اعلام کرده بود که 707 میلیارد دلار در پژوهش و طراحی آفیس&nbsp;&nbsp;سرمایه&nbsp;&nbsp;گذاری کرده که این دو برابر ویندوز به شمار می رود و تلاشی برای دفع رقیبان&nbsp;&nbsp;این&nbsp;&nbsp;مجموعه نرم افزاری همچون OpenOffice.org است. این نسخه جدید که آنرا تحولی&nbsp;&nbsp;در عرصه نرم افزارهای آفیس میدانند دستخوش تغییرات بسیار زیادی بوده است.&nbsp;&nbsp;اولین و مهمترین تغییری که در این نسخه به چشم میخورد افزایش اجرای نرم&nbsp;&nbsp;افزارهای آفیس است که در مقایسه با نسخه 2007 این ضعف به صورت چشمگیری&nbsp;&nbsp;برطرف شده زیرا اگر با نسخه ی 2007&nbsp;&nbsp;آفیس کار کرده باشید می دانید که زمان&nbsp;&nbsp;اجرای هر کدام از نرم افزارهای بسیار طولانی بود که این موضوع ربط چندانی&nbsp;&nbsp;به قطعات سخت افزاری سیستم کاربران نداشت و بیشتر مشکل مربوط به خود نرم&nbsp;&nbsp;افزار بود که در این نسخه مشاهده می کنیم این ضعف تا حد قابل قبولی بر طرف&nbsp;&nbsp;گردیده است.&nbsp;&nbsp;نکته ی دیگری که قابل توجه است احتیاجات سخت افزاری سیستم برای نصب نرم&nbsp;&nbsp;افزار می باشد در واقع کسانی که نسخه 2007 را توانسته اند بر روی سیستم خود&nbsp;&nbsp;نصب کنند به راحتی می توانند از&nbsp; نسخه 2010 آفیس استفاده کنند یعنی&nbsp;&nbsp;نیاز سخت افزاری نرم افزار بالا نرفته که این را میتوان جز سیاست های&nbsp;&nbsp;مایکروسافت قلمداد کرد. در&nbsp;&nbsp;مجموعه Microsoft Office 2010 نرم افزارهای زیر&nbsp;&nbsp;قرار گرفته اند:</span> <br></div> text/html 2010-07-03T10:45:00+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار کلید مخالف Tab، یک نیاز اساسی http://chahchahe.mihanblog.com/post/749 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/tab.jpg" alt="www.softmedia.ir - tab" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></div><br><div style="text-align: justify;">همان‏طور که می‏دانید در تمامی محیط‏ها و برنامه‏های ویندوز، برای رفتن به کادر بعدی، گزینه بعدی و یا مورد بعدی، می‏توان از کلید Tab استفاده کرد. همچنین یکی از پر‏استفاده‏ترین کلیدهای کیبورد به ویژه به هنگام چرخ‏زنی در محیط اینترنت، کلید Tab است. با استفاده از این کلید شما می‏توانید با سرعت بیشتری فرم‏های اینترنتی را پر کنید و از کادری به کادر دیگر بروید. اما در صورتی که در هنگام پر کردن یک فرم، کادری را به اشتباه تایپ کنید و کلید Tab را بلافاصله بزنید، ناچاراً برای بازگشت به کادر قبلی از ماوس استفاده خواهید کرد. این مورد شاید برای کاربران آماتور موضوعی ساده باشد اما برای حرفه‏ای‏ها آزار‏دهنده است. در این ترفند قصد داریم به معرفی کلید ترکیبی بپردازیم که عملکردی عکس کلید Tab دارد؛ بدین صورت که با بهره‏ گیری از آن به هنگام پر کردن یک فرم اینترنتی در مرورگر یا هر جای دیگر می‏توانید مستقیماً و بدون نیاز به ماوس به کادر قبلی بازگردید.<br> <br> بدین منظور:<br> کافی است از کلید ترکیبی Shift+Tab استفاده کنید.<br> قابل ذکر است که با فشار این کلید ترکیبی، علاوه بر انتقال به کادر بالا، متن داخل آن نیز های‏لایت شده و نیاز به Backspace نیز برطرف می‏شود.<br></div> text/html 2010-06-07T11:08:03+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار دانلود آلبوم های گروه خاک http://chahchahe.mihanblog.com/post/748 <div style="text-align: justify;">بعد از انقلاب خواننده ها و گروه های موسیقی فراوانی در ایران شروع به فعالیت کردند که اکثرا به علت مسائل .... به صورت زیر زمینی به کار خود ادامه می دهند ، در این بین گروه ها و خواننده های بسیار با استعدادی هستند که به صورت حرفه ای به کار خود ادامه می دهند که از میان می توان به گروه های زیر که واقعاً کارشون محشر اشاره کرد:<br>در سبک راک: گروه کیوسک . گروه The Ways<br>در سبک جاز : رعنا فرهان<br>و در سبک موسیقی تلفیقی: شهاب طلویی<br>البته در سبک پاپ هم میشه به کسایی مثل محسن چاوشی اشاره کرد.<br>ولی جدیداً با یک گروه راک آشنا شدم که واقعا کارش بی نظیر و میشه گفت یکی از بهترین گروه های بعد از انقلاب که فعالیتشو از 11 سال پیش شروع کرده و دو آلبوم فوق العاده با نام های عاشقم باش و بن بست اندیشه ارائه داده که پیشنهاد می کنم حتما دانلودشون کنین!<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/Khak.jpg" alt="www.softmedia.ir - khakband" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><div style="text-align: right;">برای دانلود آهنگ ها به ادامه مطلب بروید!<br>اگر هم کسی نظری داشت یا آلبوم خاصی مد نظرش بود در نظرات این قسمت بگه تا همه استفاده کنند.<br></div><br></div></div> text/html 2010-06-02T14:01:34+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار با بازی های فیزیکی ذهن خود را تقویت کنید http://chahchahe.mihanblog.com/post/747 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/physicsgames.jpg" alt="www.softmedia.ir - physicsgames" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></div><br><p style="text-align: justify;">چه میزان از وقت خود را صرف بازی های رایانه ای می کنید ؟ آیا تا بحال بازی های آنلاین را تجربه کرده اید ؟ چند درصد از این بازی ها ذهن شما را مجبور به فعالیت می کنند و باعث تقویت ذهن شما می شوند ؟</p> <p style="text-align: justify;">در میان بازی های رایانه ای ، بازی های استراتژیک نظیر جنرال ، وارکرافت ، دسپرادوز و … از همه بیشتر باعث فعالیت مفید مغز شما خواهند شد. اما گاهی اوقات واقعا فرصت بازی کردن بازی های این چنینی دست نخواهد داد.</p> <p style="text-align: justify;">در این میان بازی هایی هم هستند که به بازی های فلش معروف شده اند و توسط نرم افزار <strong>Adobe Flash</strong> طراحی می شوند. این بازی ها بسیار کم حجم بوده و تنوع زیادی دارند .</p> <p style="text-align: justify;">حتما تا بحال آنها را بازی کرده اید.</p> <p style="text-align: justify;">سایتی که امروز قصد معرفی آن را داریم یک سایت سازنده و ارائه دهنده <strong>بازی های فلش</strong> است اما بازی های فلش این سایت کمی با بازی های دیگر تفاوت دارد و هر کسی از پس آنها بر نمی آید زیرا <strong>این بازی ها مستقیما با قوانین فیزیک در ارتباط هستند و ذهن شما را به نحوی به فعالیت مفید وادار می کنند !</strong></p><br><p style="text-align: justify;">بازی هایی نظیر ساختن پل با کمک خرپا ، پرتابه ، تعادل سازه ها و … که هر کدام به نحوی حداقل 1 ساعت شما را سرگرم خواهند کرد.</p> <p style="text-align: justify;">اگر دستی در فیزیک دارید و از قوانین ایستایی مطلع هستید بی نهایت این بازی ها برای شما لذت بخش خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">+<a href="http://www.physicsgames.net/" target="_blank" title=""> لینک ورود به سایت بازی های فیزیکی</a></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">- برای اجرای بازی ها باید فلش پلیر 10 بر روی مرورگر شما نصب باشد.</span></p> text/html 2010-05-30T10:45:40+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار دانلود بیش از 250 مگابایت نرم افزار پورتابل بصورت مجانی http://chahchahe.mihanblog.com/post/746 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/portable-software-usb.jpg" alt="www.softmedia.ir - portable-software-usb" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><div style="text-align: right;">Lupo Pensuite یک مجموعه کامل نرمافزار پورتابل با بیش از 300 مگ نرم افزار در دسته بندی های گوناگون و متنوع از قبیل :<br> 7-Zip<br> Audacity<br> CCleaner<br> eMule<br> FileZilla<br> Firefox<br> Foxit Reader<br> GIMP<br> IrfanView<br> Notepad++<br> Opera<br> Pidgin<br> Thunderbird<br> µTorrent<br> VLC و بسیاری نرم‌افزار دیگر و مورد نیاز برای هر سیستم میباشد . برای دیدن و دانلود همه این مجموعه نرم‌افزار ها به لینک زیر مراجعه کنید :<br>» <a href="http://www.lupopensuite.com/base/popular.htm">دیدن کل مجموعه نرمافزار ها</a><br> » <a href="http://www.lupopensuite.org/downloads/v2010.04/Lupo_PenSuite_v2010.04_Full.exe">دانلود نسخه Full</a><br> » <a href="http://www.lupopensuite.org/downloads/v2010.04/Lupo_PenSuite_v2010.04_Lite.exe">دانلود نسخه Lite</a><br> » <a href="http://www.lupopensuite.org/downloads/v2010.04/Lupo_PenSuite_v2010.04_Zero.exe">دانلود نسخه Zero</a><br> » <a href="http://www.lupopensuite.com/suite.htm">دانلود و اطلاعات کامل</a><br></div></div><div style="text-align: center;"> <br></div> text/html 2010-05-26T14:39:32+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار نرم افزار آئین نامه راهنمایی و رانندگی http://chahchahe.mihanblog.com/post/745 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/amoozesheranndegi.jpg" alt="www.softmedia.ir - driving" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><div style="text-align: right;"><br><span><span><span><span><span><span><span><br>&nbsp;<span id="ctl00_cphMaster_dtgDetails_ctl02_Label27" class="Label">نرم افزار راهنمائی و رانندگی همراه با آزمون رایانه ای <br> <br>نرم افزاری مناسب برای هنرجویان متقاضی گواهینامه ب یک <br> <br>با استفاده از این برنامه میتوانید با نمونه سوالات آزمون راهنمائی و رانندگی آشنا شوید <br>برخی از امکانات این برنامه : <br> <br>- آشنائی با علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوها <br> <br>- آموزش حق تقدم در تقاطع ها <br> <br>- آشنایی با قوانین موجود در کتاب آئین نامه <br> <br>- آشنائی با سوالات آزمون راهنمائی و رانندگی <br> <br>- انجام آزمون با بیش از ۲۰۰ سوال چهار گزینه ای بصورت کاملا تصادفی و غیر تکراری <br> <br>- اعلام نتیجه آزمون <br> <br>- محیط کاملا فارسی <br> <br>- سازگار با ویندوز xp و seven و vista <br> <br>- کاملا رایگان <br> <br>محصولی از پرشین کدر با حمایت ایران تراک <br><br></span></span></span></span></span></span></span></span><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/ghaleb/rar.png" alt="rar" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0">&nbsp; </font></font></font></font></font><a href="http://www.persiancoder.com/File/setupAyeenName.exe" target="_blank" title="">لینک دانلود با حجم 8.49 مگابایت</a><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/ghaleb/rar.png" alt="rar" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0">&nbsp; </font></font></font></font></font><a href="http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://persiancoder.persiangig.com/setupAyeenName.exe" target="_blank" title=""><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma">لینک کمکی</font></font></font></font></font></a><br><strong><strong><a href="http://forum.persiancoder.com/showthread.php?tid=14&amp;pid=20#pid20" target="_self"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حل مشکل فونت که بصورت ؟؟؟؟ است </span></a></strong></strong><br></div></div> text/html 2010-05-14T11:22:32+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار جدید ترین ورژن بازی max payne http://chahchahe.mihanblog.com/post/742 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image1/max-payne.jpg" alt="www.softmedia.ir - max payne" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br>Max payne 3 full pc game rip | 1.400 gB<br></div><div style="text-align: center;"> <br><div style="text-align: right;"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/ghaleb/rar.png" alt="rar" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"> </font></font></font></font></font><a href="http://www.brothersoft.com/d.php?soft_id=175552&amp;url=http%3A%2F%2Fusfiles.brothersoft.com%2Fgames%2Faction%2FMax_Payne.zip" target="_blank" title="">1.400 گیگابایت</a><a href="http://chahchahe.persiangig.com/program/ascgen2-0.9.6.zip" target="_blank" title=""></a><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><a href="http://chahchahe.persiangig.com/program/ascgen2-0.9.6.zip" target="_blank" title=""></a></font></font></div></div> text/html 2010-05-11T10:30:33+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار لیستی از بهترین سایت های ارسال SMS رایگان و واقعی http://chahchahe.mihanblog.com/post/744 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/freesms.jpg" alt="www.softmedia.ir" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br></div><br><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><a href="http://www.shamswin.net/">www.shamswin.net</a> :سایت ایرانی تالار شمس ابرسان،ابتدا عضو می شوید و شماره کاربری(که همان شماره گوشی همراه است) و رمز عبور به گوشی شما و ایمیلتان ارسال می شود. که با آن وارد سایت شده و چون رمز عبور به انتخاب سیستم بوده است در صفحه کاربری خود آنرا می توانید تغییر دهید و هر 12 ساعت می توانید 6 پیامک ارسال کنید،حتی به شماره خودتان.</p> <div style="text-align: justify;"><a href="http://www.group2call.com/" target="_blank">Group2Call.com</a>: این سرویس علاوه بر ارسال پیامک ، امکان ارسال پیام صوتی را نیز به شما می دهد! ارسال پیامک در این سایت هیچ محدودیت عددی ندارد و برای ارسال پیام صوتی نیز، می توانید تا مرز 50 تا را بدون خرج هیچ مبلغی، به سادگی تمام انجام دهید! برای عضویت در صفحه نخست روی Get an Acount (Sign Up) کلیک کنید.<br></div><br><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><a href="http://www.smsdiscount.com/en">www.smsdiscount.com</a> : به تمام دنیا پیامک ارسال کنند !ارسال 500 پیامک رایگان؟؟ که ابتدا باید نرم افزار با حجم 3.30 mg &nbsp;را دریافت و از آن استفاده کنید.در هر دقیق با این برنامه می توانید 2 پیامک ارسال کنید.</p><br> text/html 2010-05-08T17:59:44+01:00 chahchahe.mihanblog.com ائلیار تقویم سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی http://chahchahe.mihanblog.com/post/743 <div style="text-align: center;"><img src="http://chahchahe.persiangig.com/image/image2/1389.jpg" alt="www.softmedia.ir - 1389" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"> </div>